Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Εκκλησίες: το πανηγύρι της Αγίας τριάδας 2017


                                                                   ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
 

          Προς τη νότια πλευρά της Κάτω Σκοτίνας Πιερίας υπάρχει ένα θαυμάσιο  εξωκκλήσι που φέρει το όνομα της Αγίας Τριάδας. Το τοπίο υπέροχο, ειδυλλιακό και βλέπει τον Θερμαϊκό. Ο οικισμός λέγεται «Γαβρί» (από τα πολλά γαβριά ή από το επώνυμο «Γαβρής»).  Ο πολύς κόσμος ξέρει την περιοχή ως "Αγία Τριάδα". 

          Εφέτος (2017) ο εορτασμός θύμισε τα παλιά πανηγύρια με την πληθώρα ξένων προσκυνητών.  Για το μέλλον, ευχόμαστε η θρησκευτική τελετή να συνδυαστεί και με πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου. Αυτό μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί, διότι το εξωκκλήσι βρίσκεται σε περίοπτη κατοικημένη περιοχή. Έτσι, δίνουμε σημασία στη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία θεωρείται ως η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Κι ας μη λησμονούμε ότι ο κόσμος της Σκοτίνας είναι ευλαβής μεν, εύχαρις δε. Η ευλάβειά του είναι παγκοίνως γνωστή, τουλάχιστο στον χώρο του Κάτω Ολύμπου. Σε ένα από τα τροπάρια, που το λέμε "Κοντάκιο", κρύβεται το μεγαλείο («ξένον άκουσμα») της Αγίας Τριάδος.                                                                           
Μετάφραση Κοντακίου από τον Ιωάννη Τρίτο: "Όταν (τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης) κατέβηκε ο Θεός και δημιούργησε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων, τότε χώριζε τα έθνη ο Ύψιστος. Και τώρα που μοιράζει τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, καλεί όλους σε ενότητα (μέσα στην Εκκλησία Του").

ΕΙΚΟΝΕΣΟ παπά Λευτέρης διαβάζει την ευχή της Αρτοκλασίας:  «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμω…ευλόγησον τους άρτους τούτους, τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον…». Συγχρόνως τεμαχίζει τον άρτο και διανέμει τεμάχια στους πιστούς. Ο άρτος στον χριστιανισμό «εθεωρήθη ως το κατ’ εξοχήν υπό του Κυρίου ευλογηγθέν είδος διατροφής…Ιστέον δε ότι ο ευλογηθείς άρτος εστίν αλεξιτήριος παντοίων κακών, ει μετά πίστεως λαμβάνοιτο…Ο άρτος ηυλογείτο «ίνα όσοι πιστώς εξ αυτού φάγωσιν, εν αυτώ την της ψυχής τε και του σώματος ευρίσκωσιν υγείαν και ευρωστίαν…» (θρησκευτική ηθική εγκυκλοπαιδεία», τ.3). 
  
 

                                Οι πιστές γυναίκες εν αναμονή της Αρτοκλασίας

Διακρίνονται Γρηγόρης Κουκουσάς και 
                                              Θανάσης Συντριβάνης (αριστερά)


Στέργιος Γερομιχαλός, Νίκος Γερομιχαλός (στη μέση), Τάκης Βλέτσης
 

Το ζεύγος Αντώνη και Όλγας από Λάρισα 
για να προσκυνήσουν την Αγία Τριάδα

                           
                            Από αριστερά: Θανάσης Σακελλάρης και η σύζυγός του Δήμητρα 
                            Κοκράνη , Μιχάλης Μιχαηλίδης (από Θέρμη) και η σύζυγός του Ηράκλεια 
                            Σακελλάρη, Μαρία Καλιαμπού και η μητέρα της Δήμητρα


          Ο οικισμός "Αγία Τριάδα" ("Γαβρί"). Στο βάθος απλώνεται το καταπράσινο 
          τοπίο της Σκοτίνας. Ξεκινάει από το "Γαβρί", ακολουθεί το λάκκο του Παπά 
          και καταλήγει στην κορυφή και λάκκα του "Γιαβάνου".
---------- 
Σημείωση: Λεπτομερή περιγραφή της εκκλησίας βλέπε ιστοσελίδα kaliampos-ioannis-skotina.blogspot.com, ανάρτηση 3.6.14.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου