Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Κατοχή: Συλλαλητήριο                                          
              

Στη γερμανική Κατοχή ο Κάτω Όλυμπος ενώνεται με τη νότια Πιερία και αντιδρά. Κορυφαία φάση αυτής της αντίδρασης είναι το συλλαλητήριο που οργανώθηκε από τα χωριά της νότιας Πιερίας (1943;). Τα γεγονότα τα εξιστορούν δυο πρόσωπα από την Σκοτίνα Πιερίας: α) Λευκοθέα Καρκαφίρη-Κοκράνη (συνέντευξη 1982) και β). Δημητρός Θ. Παπαγεωργίου  (συνέντευξη 1996).

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΡΩΤΗ (Λευκοθέα 1932-2013)

ΤΟΠΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ

΄Ηρθαν αντάρτις στου Χουριό (Άνω Σκοτίνα), φουβέρζαν:

«Ταΐζιτι τς αντάρτις ικεί που είστι.
Δίνιτι τς αντάρτις ψουμί».

΄Ερχουντι κάτ’ (Κάτω Σκοτίνα). Μαζών ένα συλλαλητήριου. Μαζών’ τα κουρίτσια όλα, όλου του γυνικόπιδου ‘π’ του χουργιό. Μας έμασαν όξου ζ μπλατέα. Μας πααίν’ ζ ντ Βρουντού, μας πήγαν ζ Γκατιρίν’ μι τζ Γιρμανοί. Μπρουστά ι Πουτιός ι Ντάμπλιας, η Μαργαρίτα, ιγώ, η Κατιρίνα, ι μπάρμπας ι Βαγγέλς ι Αγγέλς, ι Απουστόλς ι Γιρμπχαλός, αδιρφός τς Στάμους, τς Στέργινας ντ Γιρμπχαλού. Κι ήμασταν όλ’ μαζί.
          -Ποιοι σας μαζέψανε;
          -Οι αντάρτις κι οι θκοι μας. Κι ήταν μια ανταρτίνα, Βέρα ν’ ήλιγαν.  Σιγά-σιγά στ’ Λιφτουκαρυά κατέφκαμι σ’ ν’ απαλνή. Ιμείς μέρα μι νύχτα έφτασάμι στου Λιτόχουρου. Απ’ του Λιτόχουρου, πιζουπουρία πάλι, φτάνουμι μέσα στ’ Μαλαθριά, Ικεί μας νύχτουσι. ΄Αρχισαν οι Γιρμανοί να βάν’. «Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ». Ι Γιώρς ι Ντάμπλιας, ι Κακάλς ι Ντουραλής, η Μαργαρίτα, η Κατιρίνα, η αδιρφή μ’, ιγώ, ι μπάρμπας ι Βαγγέλς, ι Θουμάς ι Γκαλιαμπός, γαμπρόζ μας. ΄Εκατσάμι ικεί σι μια πατλιά. «Αρά, λέ’ ι Πουτιός ι Ντάμπλιας, θα μας σκουτώσν ιδώ πέρα. Θα χαθούμι».
          Χάραξι. Φτάνουμι ζ Γκαρίτσα. Απ’ Γκαρίτσα φτάνουμι ζ Γκουντουργιώτσα, μέσα σ’ ένα μπαΐρ’ μαζώθκαν τα χουριά όλα. Ο Γαβρής, η ΄Ολγα τ’ Χρυσκού, η Σουφία ντ Γαβρή, ΄Ολ’ οι χουριανοί. Λέ’ ι μπάρμπας ι Βασίλς ι Καρκαφίρς: «Πωπώ...κι τα κουρίτσια τ’ Λιόλια κιά τα δυο; Μη σώσ’ κι σκουτουθούμι, αρά, θα ζβήζν τα σπίτια».
          Φουβήθκαν. Αρχίτζαν ικεί να μαλών’ αναμιταξύ τς. Οι υπεύθυνοι αυτοί. Ήταν άλλ’ ουργάνουσι απ’ ν’ απαλνή, άλλ’ απ’ ν’ ακατνή Σκουτίνα. Τι να κάνουμι, τωρα, τι να κάνουμι! Λε’: «Θα μπούμι μι σειρά. Θα μπουν τα χουριά μι σειρά, λέ’. Θα μπει η Βρουντού πρώτα. Μαλαθριά, Καρίτσα, Λιτόχουρου, Λιπτουκαρυά κι Σκουτίνα.  Κι απού πίσου του Παντιλέμηνου».
          Πάμι, κάθουμάστι ικεί ζ Γκουντουργιώτσα. Ξικινούν ι κόζμους να πααίν’. Μι ζέστα. Μι λέν ιμένα: «Ισύ Λιφκουθέα, κάθισι ιδώ». Λεν’ ο μπάρμπας Βαγγέλς ι Αγγέλς, ο Βασίλς ο Καρκαφίρς, ο Στέργιους ο Χρυσκός. «Κάθισι ιδώ, γιατί έχουμι κι τα σακάκια. Να φυλάγς ισύ τα σακάκια».
          Κάθουμι ιγώ ικεί, Γιάν’, κινάν αυτοί, πααίν’. Κι τζ βάζν οι Γιρμανοί κατά πόδ’. Να πααίν’ να μπούν μέσ’ ζ Γκατιρίν’. Τι να γκάν Γκατιρίν’;
          Μπήκαν κάμπουσ’. Σκότουσαν κόμπουσουν κόζμουν. ΄Υστιρα αρχίτζαν να γυρνάει ι κόζμους. ΄Ολ’ ‘που πίσου. ΄Αλλ’ να πατούν καταή, άλλ’ να τς χτυπάν. Τζ βάζν μι τα χουνιά. Φώναζαν μι τα χουνιά, Να ξαναγυρίζν πίσου  κόζμους ζ Γκατιρίν’. Να πατήσουμι Γκατιρίν’. Μέρα μισμέρ’. ΄Εφιγναν οι Γιρμανοί να μπούμι ιμείς μέσα;      Φτάν’, ξανά, ζ Γκουντουργιώτσα κι λεν’: «Φέγουμι».
         

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ

Ήρθαν αντάρτες στην Άνω Σκοτίνα και φοβέριζαν τον κόσμο: «Δώστε τρόφιμα τους αντάρτες, μια και βρίσκεστε στο βουνό. Δώστε στους αντάρτες φαγητό». Κατεβαίνουν οι αντάρτες στην Κάτω Σκοτίνα. Διοργανώνουν ένα συλλαλητήριο.  Μαζεύουν όλα τα κορίτσια. Όλα τα γυναικόπαιδα από το χωριό. Μας συγκέντρωσαν έξω στην πλατεία. Μας πάνε στη Βροντού, μας οδηγούν προς Κατερίνη, να τα βάλουμε με τους Γερμανούς. Θυμάμαι τους επικεφαλής που ήταν: ο Ποτιός ο Δάμπλιας, η κόρη του Μαργαρίτα, εγώ, η αδερφή μου Κατερίνα, ο θείος μου Βαγγέλης Αγγέλης, ο Απόστολος Γερομιχαλός, αδερφός της Στάμως, της Στέργινας Γερομιχαλού. Και ήμασταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί.
          -Ποιοι σας μαζέψανε;
          -Οι αντάρτες και οι δικοί μας. Μαζί τους ήταν κι μια ανταρτίνα. Βέρα την έλεγαν. Σιγά, σιγά, περάσαμε στη Λεπτοκαρυά, την επάνω, στο παλιό χωριό. Εμείς κατά το σούρουπο φτάσαμε στο Λιτόχωρο. Από το Λιτόχωρο, πάλι πεζοπορία, φτάνουμε μέσα στη Μαλαθριά. Εκεί, πια, μας νύχτωσε. Αρχίσανε οι Γερμανοί να πυροβολούν. «Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ». Ο Γιώργος  Δάμπλιας, ο Θεοχάρης Ζιώγας-Ντουραλής, η Μαργαρίτα, η αδερφή μου Κατερίνα, εγώ, ο θείος Βαγγέλης, ο Θωμάς Καλιαμπός, γαμπρός μας, όλοι ζαρώσαμε εκεί σε μια κρύπτη από θάμνο. «Μωρέ, λέει ο Ποτιός ο Δάμπλιας, θα μας σκοτώσουν εδώ πέρα. Θα χαθούμε».
          Χάραξε. Φτάνουμε στην Καρίτσα. Από την Καρίτσα προχωράμε για την Κονταριώτισσα. Τακτοποιούμαστε σε ένα ανοιχτό μέρος, ψηλό πλάτωμα, όλα τα χωριά. Κι ο Γαβρής, η Όλγα Χρυσικού, η Σοφία του Γαβρή, όλοι, γενικά, οι χωριανοί. Λέει ο θείος μου Βασίλης Καρκαφίρης: «Αμάν! και τα δύο κορίτσια του Λιόλια εδώ! Αλίμονό μας αν σκοτωθούμε. Θα σβήσουν τα σπίτια».
          Έδειχναν  τρομαγμένοι. Άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι υπεύθυνοι: Άλλη οργάνωση είχε η Άνω και άλλη η Κάτω Σκοτίνα. Και τώρα τι να κάνουμε; Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση; Λέει ο υπεύθυνος: «Θα μπούμε με τη σειρά. Τα χωριά, λέει, θα μπουν με τη σειρά. Πρώτα θα μπει η Βροντού. Στη συνέχεια: Μαλαθριά, Καρίτσα, Λιτόχωρο, Λεπτοκαρυά και Σκοτίνα. Στην τελευταία σειρά, από πίσω, το Παντιλέμηνο».
          Καθόμασταν, λοιπόν, εκεί στην Κονταριώτισσα. Ξεκινάει ο κόσμος με προορισμό το συλλαλητήριο. Μέσα στη ζέστη. Μου λένε εμένα: «Εσύ, Λευκοθέα, κάθισε εδώ». Λεν’ ο θείος Βαγγέλης Αγγέλης, θείος Βασίλης Καρκαφίρης και ο Στέργιος ο Χρυσικός. «Κάθισε εδώ, γιατί έχουμε και τα σακάκια. Να φυλάγεις εσύ τα σακάκια».
          Κάθομαι εγώ εκεί, Γιάννη. Οι άλλοι όλοι ξεκινάνε για το συλλαλητήριο. Και πλακώνουν οι Γερμανοί από πίσω τους. Σου λένε: «με ποιό δικαίωμα αυτοί πάνε να καταλάβουν την Κατερίνη; Τι δουλειά έχουν να πάνε μέσα στην Κατερίνη;».
          Αρκετοί μπήκαν στην Κατερίνη. Σκοτώθηκε αρκετός κόσμος. Τελικά, ο κόσμος άρχισε να οπισθοχωρεί. Κι όλοι ακολουθούσαν από πίσω. Άλλοι, μπερδεμένοι, να πέφτουν καταγής, άλλοι να τους χτυπάνε.           Εντωμεταξύ τους αναγκάζουν να πάρουν χωνιά. Φώναζαν με τα χωνιά. Να ξαναγυρίσει πίσω ο κόσμος. Πίσω για την Κατερίνη. Μας φέρανε στην Κατερίνη με σκοπό να την καταλάβουμε. Μα, άφηναν οι Γερμανοί την Κατερίνη να την καταλάβουμε εμείς; Στην επιστροφή ξαναπερνάνε από την Κονταριώτισσα και λένε: «Φεύγουμε».
                   
ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (Δημητρός (1921-2011)

ΤΟΠΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ

Φέγουμι απ’ Γκουντουργιώτσα κι μας λέν’:

«Θα γιρουστήστι* μέσα. Δε θα φοβθήτι τίπουτα».

Κατιβαίνουμι στου Μπέλικα, που λες, του βράδ’. Τ’ αυλάκ’ νιρό πουλύ. Πουλύς λαός. Πιρνούμι ‘π’ του Μπέλικα ‘που ‘κείν’ μπάντα. Βλέπουμι ένα πουλυβόλου μέσ’ στ’ μέσ’ του δρόμου. Είχαμι μια υπεύθυνη -Βέρα ν’ ήλιγαν- ανταρτίνα. Κι αυτή να μας λέ’: «Μη φουβάστι. Γιρουστήστι να τς πχιάσουμι». Μα, αυτοί φώναζαν: «Τσουρούκ (zurΰck), τσουρούκ.
          Μ’ μι του “πίσου” αυτό, γιρουστούμι, που λες. Κάτ’ φράχτις μι παλιούργια τς πήραμι στα κιφάλια. Τρίπουσαν οι πρώτ’ μπρουστά κι οι φράχτις πάηναν απού πίσου στα κιφάλια μας. Κι κάνουμι σιαπάν’ απού λες, πίσου ούλ’. Γύρσαν. Δε σταμάτσαν μι κάναν τρόπο. Να γλέπς μέσ’ στου Μπέλικα...σαντάλια, παπούτσια...Ούλα τ’ απαράτσαν. Τς έφυγναν. Απ’ τ’ φύβγα. Να παν ζ Γκουντουργιώτσα. Κι πάμι ‘κει, που λες. Ικείν’ τηρ μέρα οι Γιρμανοί απού κείν’ μπάντα σκότουσαν δυο νουματοί. Πίσου να πα τς πάρουμι αυτούς τς σκουτουμέν’. ΄Αφαντοι, έφυγαν ι κόζμους. Αυτό που είδαν, ποιος πάηνι να σκουτουθεί. ΄Εφυγάμι, που λες, κι ήρθαμι ιδώ  όλα τα χουριά.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ

Φεύγουμε από την Κονταριώτισσα και μας λένε: «θα ορμήσετε μέσα στο ποτάμι. Δεν υπάρχει κανένας φόβος». Προχωράμε, Το βράδυ φτάνουμε στον ποταμό Πέλεκα. Το ποτάμι γεμάτο από πολύ νερό. Πολύς λαός. Περνάμε, τελικά, στην άλλη πλευρά του ποταμού. Παρατηρούμε ένα στημένο πολυβόλο στη μέση του δρόμου. Μαζί μας είχαμε μια υπεύθυνη ανταρτίνα. Τη λέγανε Βέρα. Αυτή μας δίνει θάρρος: «Μη φοβάστε! Ορμήστε να τους πιάσουμε». Αλλά οι αντάρτες αλλάξανε γνώμη και φώναζαν: «Τσουρούκ, τσουρούκ, πίσω, πίσω».
        
  Μόλις ακούσαμε τη φράση «πίσω», ορμάμε κατ’ επάνω τους. Από τη μεγάλη ορμή, μερικούς φράχτες με αγκαθωτούς θάμνους τους σβαρνίσαμε με τα  κεφάλια μας. Οι μπροστινοί μας κρύφτηκαν και οι φράχτες έπεφταν από πίσω στα κεφάλια μας. Και το κόβουμε προς τα πάνω, που λες, όλοι πίσω. Κάμανε στροφή προς τα πίσω. Με κανένα τρόπο δεν τους σταματούσες. Να βλέπεις τον Πέλεκα ένα οικτρό θέαμα. Σανδάλια, παπούτσια, όλα παρατημένα εκεί. Έφευγαν γρήγορα. Όλα γινότανε άτσαλα από τη γρήγορη φευγάδα. Να πάνε στην Κονταριώτισσα. Φτάνουμε, τελικά, εκεί. Την ίδια μέρα οι Γερμανοί σκοτώσανε δυο άτομα. Και μεις κάναμε πίσω για να φροντίσουμε αυτούς τους σκοτωμένους. Και να βλέπεις τον κόσμο να κόβει πέρα. Όλοι άφαντοι. Αυτό που αντίκρισαν, ποιος πήγαινε για θάνατο! Φύγαμε, που λες, και όλα τα χωριά ήρθαμε εδώ.
----------
* γιρουστώ, ορμώ εναντίον κάποιου, αλλού γιουρουστώ,  στην Επανομή γιουρουντώ. "η νύφ' πουλιμάει του μήλου κι τα πιδιά γιρουστούν να τ' αρπάξν", δηλ. η νύφη καθώς    προσκυνάει έξω από την Εκκλησιά στο τραγούδι ανέβα μήλο κατέβα ρόϊδο, πετάει το μήλο προς τα πίσω και τα παιδιά τρέχουν να το πιάσουν.   


                               Στο χάρτη διακρίνονται τα χωριά της νότιας Πιερίας 
                                                    και η πρωτεύουσα Κατερίνη

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

έθιμα: η Τσιαγκάλα
         Στη Σκοτίνα Πιερίας οι αποκριάτικες εκδηλώσεις κορυφώνονται με το στήσιμο της Τσιαγκάλας στο μέσο του χωριού. Αυτό γίνεται κατά το σούρουπο της Κυριακής «τς Τυρούς» (Τυρινής). Πρωτύτερα οι χωριανοί (κυρίως η νεολαία) κουβαλάνε από το βουνό ένα κορμό πεύκου. Εντωμεταξύ κόβουν πουρνάρια, τα οποία μεταφέρουν και  τοποθετούν στο σημείο της πλατείας, όπου πρόκειται να στηθεί η Τσιαγκάλα. Στήνεται και στολίζεται η Τσιαγκάλα. Ο χώρος πλημμυρίζει από κόσμο. Με αγωνία περιμένουν να καμαρώσουν το θέαμα (άναμμα) της Τσιαγκάλας.
       Το αρμόδιο πρόσωπο δίνει «φόκο» και η Τσιαγκάλα γίνεται «μπαρμπατζιάνα» (φωτιά με μεγάλη φλόγα). Τα τραγούδια παίρνουν «φωτιά» κι χορός φουντώνει.
       Περισσότερα για το αποκριάτικο έθιμο της Τσιαγκάλας βλέπε ιστοσελίδα μου (ανάρτηση 19.2.16). Σήμερα περιορίζομαι στα παρακάτω:

1. ΤΟΠΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Τσιαγκάλα μ' ποιος, τσιαγκάλα μ' ποιος σι στόλισι
κι είσι στουλισμένη τσιαγκάλα μου καημένη.
Πρώτους εινί (είναι), πρώτους εινί ι Γιώρς τ' Χασιώτ'
κι δεύτιρους ι Τράντας, κι δεύτιρους ι Τράντας (τζ Γιαννούλινας).
Η μάνα μου μι στόλισι κι ι δόλιους ι αδιρφός μου.

Πέθανι ι Κριάτους πέθανι, ψυχουραγάει ι Τύρους.
Ταράζ' ι Πράσους την ουρά κι ι κρόμδαρους τα γένια.
Τσουκνίδα που 'ζι συ (πού είσαι συ)
να πάρου τη γκουρφή σου, να σι κουρφουλουγήσου.  
  
         Με το τραγούδι αυτό, παλιότερα (στην Άνω Σκοτίνα), ο κόσμος «εξεθείαζε»  τους          πρωτεργάτες της Τσιαγκάλας.

2. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΑΣ: Η απάντηση δίνεται από το όλο τελετουργικό, του οποίου εξωτερικά στοιχεία είναι: φωτιά, χοροί, χαρές, τραγούδι, ξεφάντωμα. Η εσωτερική, όμως, επιθυμία του λαού κρύβεται στην αναζήτηση της «κάθαρσης». Για την κάθαρση αυτή οι χριστιανοί αγωνιωδώς περιμένουν το «ξημέρωμα» της «Καθαρής Δευτέρας».
3. ΣΥΓΝΩΜΗ-ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ: Συνηθίζεται στη Σκοτίνα, πριν την εκδήλωση της Τσιαγκάλας, οι νεότεροι να ζητάνε συγχώρηση από τους γονείς και παππούδες. Στην «απαλνή» Σκοτίνα, θυμάμαι, όλα παίρνανε μορφή   ιεροτελεστίας. Ο νέος με τα δυο
χέρια κρατώντας την ματσούκα (βέργα σαν τον πλάστη), υποκλίνονταν μπροστά στο γονιό, έκανε κανονική μετάνοια και με σεβασμό έλεγε «συγνώμη». Άκουγε τη φράση «σι σχουρνάου» και πήγαινε στο καλό.
4. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ:
α. ο όρος «τσιαγκάλα» συναντιέται σε διάφορα μέρη. Στην Ήπειρο αναφέρεται ως τζαμάλα. Τα παιδιά τραγουδούσαν: «'Αηστε παιδιά για ξύλα, στουν καλόν τον λόγγον, κι οι κοπέλες για μανούσια, κι οι νιες για ιτιές, κι οι γριές για βατσνές». Άλλα ονόματα της τσιαγκάλας: αλαγούζα, γκριτζάλα (υψηλή εκ ξύλων πυρά). Στον Πόντο έχουμε τη λέξη τσιαγκάλια=μεγάλα ξύλα σηκωμένα προς τα πάνω (Ιω. Τσαγκαλίδης, Κατερίνη).

β. μπαρμπατζιάνα (η), φωτιά με μεγάλη φλόγα, τουρκ. μπαρμπατζιάν= παλικαράς. Στον Κολινδρό μπουμπούνα=φωτιά, φλόγα, μτφ. το κοκκινωπό πρόσωπο, στη Ρούμελη τζιαραμπίνα=μεγάλη φωτιά.

Σημείωση: Παράλληλα με την Τσιαγκάλα μου ‘ρχονται στο νου οι πιτσιρικάδες της Άνω Σκοτίνας με το παιχνίδι «γουμάρες». Πρόκειται για κατασκευή της "γουμάρας" (από ξύλα πεύκου),  την οποία σέρνουν τα μικρά παιδιά παίζοντας στους μαχαλάδες της Σκοτίνας. Διατηρώ την προσωπική μου ανάμνηση: Στα πέντε μας περίπου χρόνια με τον Θόθωρο Μερίκο (θέσχωρέστον), τρέχαμε στα «Κιλιά», κόβαμε «πιφκούλια» (μικρά πεύκα) και φτυάχναμε τη «γουμάρα». (Οι ντόπιοι γνωρίζουν τα σημεία του δάσους, από όπου προμηθεύονται κλαδιά για  Τσιαγκάλα και "γουμάρα".                     Η τοποθεσία "Κιλιά" από όπου κόβαμε κλαδιά α) οι μεγάλοι για 
                           την Τσιαγκάλα και β) οι μικροί για το παιχνίδι "γουμάρα"

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

οικία: κουταλοθήκη, λανάρι
Οι συνεντεύξεις που παίρνω από τους συμπατριώτες μου είναι άκρως αυθεντικές κι εγώ καταγράφω όπως τις λένε οι άνθρωποι. Αν οι νεότεροι δυσκολεύονται να καταλάβουν τη ντοπιολαλιά, μπορούν να καταφύγουν στη μετάφραση που αποδίδω στο κείμενο*. 
     ----------
* Η ομορφιά του γλωσσικού ιδιώματος χάνεται,  καθώς η γλώσσα κακοποιείται από εκείνους που πάνε να μιμηθούν την ομιλία των χωρικών. Τάχα διορθώνουν. Όμως, χωρίς να το καταλαβαίνουν, νοθεύουν κάθε είδος ντοπιολαλιάς.
      
Αφήγηση: Όλγα Γερομιχαλού-Μήτσιου

      Το καλοκαίρι του 1994 γίνεται κουβέντα με την Όλγα Γερομιχαλού-Μήτσιου (Καραμπίνινα)* στο σπίτι της στην Κάτω Σκοτίνα. Τα θέματα είναι ποικίλα και  ταξινομούνται σε κατηγορίες. Μια απ’ αυτές αναφέρεται σε μερικά στοιχεία που σχετίζονται με το νοικοκυριό (Άνω Σκοτίνα). Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η ντοπιολαλιά και στη συνέχεια η απόδοση στην κοινή γλώσσα.

Στη φωτογραφία η Όλγα (1930-2008). 

 
---------- 


* Για το «Καραμπίνας», ο Βαγγέλης Γερομιχαλός μου  εξηγεί ότι πρόκειται για παρατσούκλι του Χρήστου Γερομιχαλού «που του 'φκιαξαν οι Σκοτινιώτες επειδή διατηρούσε καραμπίνα 2, 5 μέτρων».

1. Κουταλοθήκη

   ΙΔΙΩΜΑ. Ικεί μέσα, Γιάν', δεν ήταν γκουζίνα μικρή. Ήταν μακριναρίκ'. Όσου πχιάν' του σπίτ' ούλου απού κείια απόμεινάμι μέσα είχαμι ένα αμπάρ' μιγάλου. Μέσα του 'χαμι αλεύρ'. Είχι μια σκαμναριά έτσ' ι πατέρας ώς κάτ' μι τέτοια χουντρά σανίδια καστανίσια. Να έχς τα κατσαρόλια σ', τα ταψιά ψλά, τα υπάρχουντα ούλα. Τα φλιτζάνια τα 'βανάμι μι βιλόνις. Όλα μι σειρά, μι σειρά κριμαζμένα. Καφέμπρικα κι φλιτζάνια τα 'χαμι κριμαζμένα. Είχαν κι μια κάσα φκιαζμέν' κι έβαναν μέσα κουτάλια, έβαναν τα ιπίσημα. Έφκιαναν μια κουταλουθήκ' έτσ' μι σανίδ', απού δω στινή κι απού πίσου φαρδιά. Κι έτσ' σταματούσι του κουτάλ'. Αν ν' έφτασις δε γξέρου.
-Σαν ντουλαπάκι;
-Όχ, όχ. Έτσ', έτσ' γένουνταν. Απού δω στινό κι απού μέσα ήταν φαρδύ, ώστι απού δω να του βάντζ έτσ' κι απού μέσα να σταματάει. Όμουρφα να στέκιτι. Κουταλουθήκ'. Μι ν' αράδα τα πιρόνια, τα κουταλάκια κι ούλα. Κι άμα έβγαζις του δίσκου να κιρά 'ις τουν άνθρουπου, έβγαζις τ' λίμπα ουδέτσ', ουμά του γλυκό.
-Ποια;
-Λίμπα ν' ήλιγαν. Γυάλινη. Λίμπα κιντμέν' κι μι του καπάκ'. Πώς έχς ένα σερβίτς, ρε πιδί μ'. Στέκουνταν ουραία κι παναθέ καπάκ'. Κι τα κουταλάκια τα 'χεις καθαρά στη μπάντα. Η δίσκους στρουμένους, κιντμένους, καθαρά ούλα. Κι δυο κούπις καθαρές για νιρό. Έβγανις να κιρά 'ις. Έπιρνι του καθαρό του κουτάλ'  απού' κεί. Έπιρνι μαναχός τ' του γλυκό που ήθιλι κι του κουταλάκ' το 'βανι σ' ν'  άλλ' γκούπα. Απ' τη μια ήπινι του νιρό κι σ' ν' άλλ' έβανι του κουτάλ' του άπλιτου.  Έτσ' γίνουνταν αυτή η δλειά, απ' λες. Δε ντο 'βανις ισύ στου πιατάκ', όπους του βάν' τώρα.

ΚΟΙΝΗ. Μέσα στο σπίτι αυτό, Γιάννη, η κουζίνα δεν ήταν μικρή. Ήταν ένας μακρύς  χώρος. Να φανταστείς, όσο πιάνει όλο αυτό το σπίτι που μένω τώρα (στη Βασίλα). Πλάι μας υπήρχε  ένα αμπάρι μεγάλο. Το είχαμε γεμάτο από αλεύρι. Ο πατέρας μου είχε φτιάξει μια σκαμναριά, δηλαδή μια σειρά από σανίδια καρφωμένα στον τοίχο. Χοντρά σανίδια, από καστανιά. Να τακτοποιείς εκεί τις κατσαρόλες σου, να βάζεις επάνω τα ταψιά, τα απαραίτητα όλα. Τα φλιτζάνια τα στηρίζαμε σε καρφάκια. Όλα με τη σειρά, με τη σειρά κρεμασμένα. Μπρίκια του καφέ και φλιτζάνια, κανονικά κρεμασμένα. Είχαν φτιάξει και μια κάσα, κατάλληλη για τα κουτάλια. Φυλάγανε εκεί τα επίσημα είδη μαγειρικής. Κατασκεύαζαν έτσι μια κουταλοθήκη με σανίδι, από την μπροστινή πλευρά στενή και από την πίσω πλευρά φαρδιά. Κατά τρόπο που να σταματάει καλά το κουτάλι. Δεν ξέρω αν την πρόλαβες να τη δεις.
-Σαν ντουλαπάκι;  
-Όχι, όχι. Διαφορετικά την κατασκεύαζαν. Από τούτη την πλευρά ήταν στενή, στη μέση φαρδιά, ώστε να βάνεις το κουτάλι έτσι και από μέσα να σταματάει. Να στηρίζεται όμορφα. Αυτή ήταν η κουταλοθήκη. Με τη σειρά τα πιρούνια, τα κουταλάκια, όλα. Και όταν έβγαζες το δίσκο για κέρασμα στους ανθρώπους, έβγαζες το γλυκό, έτσι, ωμά με το ειδικό γυάλινο δοχείο, τη λίμπα.
-Ποια;
-Λίμπα τη λέγανε. Γυάλινη. Λίμπα κεντημένη και με το καπάκι μαζί. Πώς έχεις, ρε παιδί μου, ένα σερβίτσιο; Στεκότανε ωραία και καπάκι από πάνω. Και τα κουταλάκια τα κρατούσες στην άκρη καθαρά. Ο δίσκος στρωμένος, κεντημένος, όλα καθαρά, παστρικά. Και δυο κούπες καθαρές για νερό. Έβγαζες έτσι το δίσκο για να κεράσεις τον επισκέπτη. Αυτός έπαιρνε το καθαρό κουτάλι από την άκρη. Μονάχος του φρόντιζε να πάρει το γλυκό που επιθυμούσε και κατόπιν το κουτάλι το τοποθετούσε στην άλλη κούπα. Από τη μια κούπα έπινε το νερό και στην άλλη κούπα τοποθετούσε το άπλυτο κουτάλι. Έτσι γίνονταν αυτή η δουλειά, που λες. Δεν έβαζες το κουτάλι στο πιατάκι, όπως γίνεται σήμερα. 


 
Το σπίτι του αντρόγυνου Τάκη και Όλγας Μήτσιου. Στη βεράντα που φαίνεται έγινε η συνέντευξη με την Όλγα.2. Λανάρι

ΙΔΙΩΜΑ. Τα μαλλιά τα λανάρζαμι, τα έγνιθάμι, τα λανάρζαμι. Δεν ήταν μηχανές ιτότι. Τα ‘φκιανάμι στα χέρια, μι τα λανάρια. Λανάρις. Είχαμι ένα που κάτ’ του κούτσουρου κι  τ’ άλλου, γραπ-γραπ π’ τα λανάρια κι τα ‘φκιανάμι μια μπάλα. ΄Υστιρα τα ‘βανάμι σ’ τσικρίκις* κι έγνιθάμι. Του βράδ’ έγνιθα ιγώ, ού…κι τηρ μέρα ύφηνα. Μισάλια, τραπιζουμάντιλα, δεν έπιρνάμι τέτοια. ΄Εφκιανάμι. ΄Επιρνάμι στήμα, ‘π’ αυτό π’ φκιάν’ κηριά κι έπιρνάμι διάφουρα παρδαλά, τσιλέδις κι έβαζις τα παρδαλούδια όπους ήθιλις. ΄Επλικις ταντέλις γύρου γύρου, έβανις δυο φύλλα, έβανις ταντέλα μέσ’ στ’ μέσ’, έβανις ταντέλα γύρου γύρου. ΄Εχου. ΄Εχου. Κι είχις άλλου για τς ‘πίσημις, άλλου για τζ γιουρτές, άλλου για τα πνακουτά. Στα πνακουτά ουραία για τα ψουμιά. ΄Ηταν νοικουκυραίοι, σι λέου.

ΚΟΙΝΗ. Τα μαλλιά τα λαναρίζαμε. Τα γνέθαμε, τα λαναρίζαμε. Τότε δεν υπήρχαν μηχανές. Τα φτιάναμε στα χέρια, στα λανάρια. Είχαμε μεγάλες λανάρες. Ένα λανάρι κάτω από το κούτσουρο και το άλλο, γραπ-γραπ με τα λανάρια και κατασκευάζαμε μια μπάλα. Στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσαμε τσικρίκες για το γνέσιμο. Το βράδυ έγνιθα εγώ, ούουου...και τη μέρα ύφαινα. Έφτιαχνα πετσέτες, τραπεζομάντιλα. Δεν αγοράζαμε τέτοια είδη. Τα κάναμε εμείς. Αγοράζαμε στημόνι, από αυτό που κατασκευάζουν κεριά. Αγοράζαμε επίσης διάφορα έγχρωμα, ζελέδες και κανόνιζες τα χρώματα, όπως επιθυμούσες. Έπλεκες γύρω-γύρω δαντέλες, έβαζες δυο φύλλα, έβαζες δαντέλα στο μέσο του σώματος, έβαζες δαντέλα γύρω-γύρω. Έχω ακόμα εγώ. Έχω για ενθύμιο. Και διέθετες άλλο για τις επίσημες μέρες, άλλο για τις γιορτές, άλλο για τα πινακωτά. Βάζαμε ωραία πράματα για τα ψωμιά. Σου λέω, ήταν άνθρωποι νοικοκυραίοι.   
----------
* τσικρίκα (η), το τσικρίκι, ξύλινο χειροκίνητο κλωστήριο, λακάτη, τ. cikrik (Ευάγ.  Αθ.  Μπόγκας, Ηπειρ.  Ιδιώματα), μτφ. γρηγοράδα, ταχύτητα, τρέξιμο, "δε ντου φτάντζ του Νάσιου. Πααίν' τσικρίκα" (δηλ. τρέχει πολύ),
     ---------- 
              Στη φωτογραφία ο Τάκης Μήτσιος, σύζυγος της Όλγας,  στο χορό με την παρέα του (4ος). Ο γάμος έγινε το 1950. Επιπλέον η Όλγα αποκαλύπτει: 

 
"Ζ Ντήμ’ ν’ αυλή γινόταν γενικός χορός (στην αυλή του Δήμου στήνονταν μεγάλος χορός).  Ικεί, πώς παίρν' τ' νύφ' μπρουστά κι του γαμπρό πίσου, ι Τάκης δε μπάηνι του συρτό (δεν τα κατάφερνε στον συρτό χορό). Πιρπατούσι, του μπατούσα. Ικείνα τα χρόνια του μπαρακοιτούσις του χουρό (Έδινες σημασία στο χορό). Γι’ αυτό ι πατέραζ μ' σήκουνι μύτις στου χουρό. Του ταχιά θα χουρνούσι (ο πατέρας μου ένιωθε περηφάνεια στο χορό. Αν ο γαμπρός δε χόρευε καλά, την επομένη θα τον χώριζε)". 

 Ο πατέρας της Όλγας Χρήστος Γερομιχαλός -"Καραμπίνας"- 
(1890-1976). Η μητέρα της Ουρανία κατάγονταν από Πούρλια.

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ιστορία: Σκοτίνα (Άνω και Κάτω)


 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1. κάτοικοι

Οι κάτοικοι της Σκοτίνας είναι (κυρίως) ντόπιοι (γηγενείς). Λένε ότι  οι περισσότεροι ήρθαν από τα μέρη των Αντιχασίων*  Άλλοι Σκοτινιώτες ήρθαν από άλλα μέρη (Ήπειρος, Μακεδονία και αλλού). «Στην κοινότητα δεν κατοικούσαν μουσουλμάνοι, παρά μόνο Έλληνες. Μετά την απελευθέρωση της Πιερίας από τον τουρκικό ζυγό ο πληθυσμός της κοινότητας ανερχόταν σε 534 κατοίκους. Από αυτούς οι 317 ήταν άρρενες και οι 217 θήλεις. Στον οικισμό υπήρχαν 120 οικίες. Υπάγονταν στον δήμο Λιτοχώρου, μαζί με τις κοινότητες της Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονα και Πούρλιας (Πόρων). Τον επόμενο χρόνο (1914) ο πληθυσμός της αυξήθηκε σε 600 κατοίκους»**
----------
* (βλέπε σχετική έρευνα του δασολόγου Λευτέρη Καλιαμπού στην ιστοσελίδα kaliampos-ioannis-skotina.blogspot.com, ανάρτηση13.11.14).
** βλέπε ιστορικό αρχείο Μακεδονίας, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, φάκ. 44 και 54. Λειτουργικά βιβλία ι. ναού Κοιμήσεως της Θεοτίοκου Άνω Σκοτίνας (φροντίδα: Β. Κουκουσάς). 

             

Άνω Σκοτίνα. Η φωτογραφία είναι παρμένη 
από την κορυφή "Άγιος Αθανάσιος" το έτος 
1955. Στην παρέα συγγενείς από Λάρισα 
(Τρανταίοι).
 

2. Παράθεση πίνακα (κατά χρονολογική σειρά)

Από τις αρχές του 2010 (26.01) άρχισα να συγκεντρώνω πληροφοριακά στοιχεία για την χρονική τοποθέτηση γεγονότων που αφορούν το χωριό μου. Ευχαριστώ εγκάρδια όλους όσοι με βοήθησαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα σε όποιον πατριώτη αποφασίσει να ασχοληθεί συστηματικά με το θέμα αυτό. Η έναρξη του πίνακα (17ος αιώνας) δεν είναι αυθαίρετη. Οφείλεται στη γνωστή μετακίνηση του κυρίως πυρήνα κατοίκων από τα Αντιχάσια προς Σκοτίνα.

1613 17ος αιώνας, μετακίνηση των κατοίκων της Σκοτίνας των Αντιχασίων στο χώρο της Σκοτίνας Κάτω Ολύμπου (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού «Σκοτίνα» 2007).
1618 (αρχές 17ου αιώνα). Ανέγερση «Χριστού» στις Κότρες. Στον αυτό χώρο προϋπήρχε άλλη εκκλησία (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού, Εκκλησίες Σκοτίνας).
1630-1656 Ανέγερση-τοιχογράφηση Αγίου Αθανασίου (υψόμετρο 750μ).
1640 Αναφέρονται στοιχεία ύπαρξης χωριού.
1670 Αναφορά αγώνων εναντίον των Οθωμανών.
1800-1889 Καλλίνικος.

 1856 Ανέγερση του δημοτικού σχολείου Άνω Σκοτίνας με έξοδα του Πατριάρχη (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού «Σκοτίνα» σελ.58).Η φωτογραφία βγήκε το καλοκαίρι του 1985.1861 παρότρυνση Καλλινίκου για μετατόπιση χωριού στα Λείβηθρα.
1862  Ανακαίνιση ναού της Παναγίας.
1864-1946, Ιωάννης Ολύμπιος, «ο σοφός γυμνασιάρχης» Μυτιλήνης (βλ. ως άνω, σελ. 263).
1878 Επαναστάτες χωριών Κάτω Ολύμπου οχυρώνονται  στον Αϊ-Λιά και Σελιό. Συμμετέχουν στο κίνημα οι Σκοτινιώτες Δημήτριος Σακελλαρίδης και Νικόλαος Μήτσιος.
1879 Δάσκαλος Δημοτικού Σχολείου Άνω Σκοτίνας Γεώργιος Καραγιαννίδης. Έφυγε στο Ελληνικό γιατί οι Τούρκοι προσέβαλαν τη γυναίκα του (Θωμάς Χ. Γερομιχαλός-Καραμπίνας, (βλ. ως άνω, σελ. 256).
1890 10 οικογένειες μετακινούνται από την Άνω στην Κάτω Σκοτίνα.
1900  Αρχές δεκαετίας, δάσκαλος Δημήτριος Τομαράς (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού «λαϊκή παράδοση στον Κάτω Όλυμπο», τ. δ’, σελ. 172).
1908   Αγία Τριάδα: Κτίστηκε κατόπιν εράνου που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική με συνεισφορές τον αποδήμων Σκοτινιωτών Στυλαίων. Θέση στην νότια άκρη του σημερινού χωριού Σκοτίνα σε υψόμετρο 100 μ (βικιπαίδεια).
1910  Ιωάννης Κοτσιβός, συνεχής επιλογή προεδρίας (μουχτάρης).
1912 Σύσταση Δήμων και Κοινοτήτων.
1913 Σε πίνακα πληθυσμού Υποδιοίκησης Κατερίνης αναφέρεται η Σκοτίνα με πληθυσμό Ορθοδόξων 584 συνολικά και 120 οικίες. Ανήκε στον Δήμο Λιτοχώρου. (στον α’ παγκόσμιο πόλεμος η Σκοτίνα συμμετέχει στην Κοινοπραξία χωριών για εμπορία μεταξιού. Έδρα Αμπελάκια.
- δάσκαλος Ηλίας Χατζηχαμπέρης (1913-14).
1920 μέχρι 1947. Εναλλαγή προσώπων στην προεδρία της Κοινότητας: Ποτιός Δάμπλιας, Νάσιος Πλεξίδας, Θανάσης Δ. Γερομιχαλός, Ιωάννης Μπιλιάγκας.
-Κάτοικοι 636.
1922 Σύσταση κοινότητας Σκοτίνας (Β.Δ. 7.2.22, φεκ. α’ 19|22). Κάτοικοι 636 (οικισμός).
-Θάνατος παπά Θανάση Οικονόμου, εφημερίου στην Άνω Σκοτίνα (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού «Σκοτίνα» 2007, σελ.253).
1926 Παπά Χρήστος Σακελλάρης (Κανάκης). Τελεί μυστήριο γάμου (βλ. ως άνω  σελ. 253).
1928  Κάτοικοι 741
1930 -Μετακίνηση για Κάτω Σκοτίνα 60 οικογενειών. Έχουμε 2 σχολεία, 3 δασκάλους, 144 παιδιά.
-Η Παναϊά μετόχι στα Κανάλια μέχρι το 1930.
1938 -Μεταφορά έδρας της Κοινότητας από Άνω στην Κάτω Σκοτίνα. Διοικούσα επιτροπή: Νικόλαος Ζιώγας (πρόεδρος), Νικόλαος Δάμπλιας, Δημήτριος Μήτσιος και Αθανάσιος Πλεξίδας.
-Χειροτονία παπά-Γιάννη Μπιλιάγκα (1897-1973), εφημερίου ΑγίουΓεωργίου Κάτω Σκοτίνας. Προκάτοχός του ο παπά-Μιχάλης Τσιαπάρης.
-Δάσκαλος στην Άνω Σκοτίνα Αθανάσιος Βλέτσης (1938-48 και 1950-51).
1940  Κάτοικοι: Άνω Σκοτίνα 353, Σκοτινιώτικα 640.
1941  Κατοχή-Γερμανοί. Αρκετοί συμμετέχουν στο Κομιτάτο των Πόρων.
1942  -1946, δάσκαλος στην Κάτω Σκοτίνα Θωμάς Α. Παραμύθας.
1946 Θάνατος παπά-Λεωνίδα Οικονόμου, τελευταίου εφημερίου Άνω Σκοτίνας (χειροτονία: 1932).
1948 Εκκένωση του χωριού, οι κάτοικοι διασκορπίζονται ώς πρόσφυγες λόγω του Εμφυλίου σε διάφορα χωριά και πόλεις της πατρίδας (Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και αλλού).
1950 Επαναπατρισμός. Η Πολιτεία θέτει δυο προτάσεις: να φτιαχτεί χωριό στην Παραλία ή να γίνει επισκευή των σπιτιών στον ίδιο χώρο που τους βρήκε ο Εμφύλιος. Επιλέχτηκε η δεύτερη πρόταση. Το Δημοτικό σχολείο λειτουργεί κανονικά στο "Κοτσέκι"


Στη φωτογραφία μαθητές και οι δάσκαλοι Καραλής Γεώργιος, Παπαδιδασκάλου Λεωνίδας (ωρομίσθιος φιλόλογος) και Κολάρου Ελένη. Επικεφαλής ο διευθυντής Αθανάσιος Βλέτσης (με το ρεπούμπλικο). Σχολικό έτος 1950-51.

 
1951 Πληθυσμός: Άνω Σκοτίνα 75, Κάτω 1084 (1159;).
1959 Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης 29 στρεμμάτων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για διασπορά αεροπορικών δυνάμεων και ως Κέντρο Ανάπαυσης και Ετοιμότητας των αξιωματικών και υπαξιωματικών Π.Α. (Βικιπαίδεια).
1960  Δημοτικό σχολείο Κάτω Σκοτίνας (ίδρυση).1961 Πληθυσμός Άνω Σκοτίνας 89, Κατω 1257.
1965 Εγκατάλειψη Άνω Σκοτίνας. Ο οικισμός «Λείβηθρα» ονομάζεται Σκοτίνα.
1974 Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών χώρων Σκοτίνας (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού «Σκοτίνα» 2007, σελ.270.
1980 Σύλλογος «Καλλίνικος» Θεσσαλονίκης και απανταχού Σκοτινιωτών.
1980 Σύλλογος «Πνευματική Κίνηση Σκοτίνας».
1981 Κάτοικοι 1200
1982 -Λειτουργία αίθουσας συνεστιάσεων. 
-Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Νικολάου (Χαλάλιος), ύστερα από κατεδάφιση συνεπεία πυρκαγιάς.
1984 Συγκρότηση Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) Σκοτίνας με απόφαση του Α.Α.Σ. (Βικιπαίδεια).
1985 Μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος της Σκοτίνας (;).
1986 Μεταφέρεται η μονή των Κανάλων από τη δικαιοδοσία της μητρόπολης Κίτρους σ’ αυτήν της Ελασσόνας.
1988 Ξαναχτίζεται η εκκλησία «Χαλάλιος» ύστερα από φοβερή καταστροφή λόγω πυρκαγιάς του 1985 (βλ. Ιω. Καλιαμπού, Εκκλησίες Σκοτίνας).
1991 Κάτοικοι  967.
1993  Βρύση στον «Χριστό» δωρεά συλλόγου Σκοτινιωτών Αμερικής.
1995 1ο βραβείο Βρυξελλών στις 25.11.1995 για τις πλουσιότατες σε αγιογραφίες του Αγίου Αθανασίου.
1997 Θεμελίωση εξωκκλησίου Αγίου Ιωάννου (δαπάνη αιδεσιμολ. Γεωργίου Μπιλιάγκα).
1999 -Δημοτικό διαμέρισμα στον νεοσύστατο Δήμο Ανατολικού Ολύμπου (Καποδίστριας),
          -κάτοικοι 1024.
          -(20.02), εγκαίνια ανέγερσης του ναού Αγίου Γεωργίου.
2000 Παραίτηση εφημερίου Αγ. Γεωργίου Ιωάννου Σκρέτα και ανάληψη θέσης από αιδεσ. ιερέα Αθανάσιο Τσαρούχα.
2001 Κάτοικοι   960 .
2003 (15.08) στήνεται η προτομή του Καλλινίκου στην Άνω Σκοτίνα (βλ. Ιω. Α. Καλιαμπού «Σκοτίνα» 2007, σελ. 67)
2006  Νέος εφημέριος Αγ. Γεωργίου Ελευθέριος Βαστάζος.

 

2010  Αίθουσα Τελετών ενοριακού ναού Αγίου Γεωργίου Σκοτίνας.

2011 Με το ν. «Καλλικράτης» το δημοτικό διαμέρισμα Σκοτίνας υπάγεται στον δήμο Δίου-Ολύμπου.
2012 Ερκειάδες, νεόδμητος οικισμός Σκοτίνας.
2013 Σύνδεσμος εθελοντών νέων φίλων Σκοτίνας.
2014 Ανέγερση Παναγίας Φανερωμένης στο Γιαλό.
2015 Διπλά εγκαίνια ιερών ναών Αγίων: Γεωργίου και Καλλινίκου.
----------
Πηγές: 1. αφηγήσεις κατοίκων Σκοτίνας, 2. Κοινοτικό κατάστημα Σκοτίνας, 3.   Βικιπαίδεια, 4. «Φωνή του Ανατολικού Ολύμπου», (αρ. φ. 5/1.9.2007), 5. Ιω. Καλιαμπού: α) Εκκλησίες Σκοτίνας, β) «Σκοτίνα» Κώδικας 2007, γ) «Λαϊκή παράδοση στον Κάτω Όλυμπο», τ. δ’.

3. Επώνυμα

Επιστρατεύοντας τη μνήμη μου και συμβολευόμενος τους εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων (1994) καταγράφω κύρια επώνυμα του χωριού.

α. Κύρια επώνυμα
     
Αγγέλης, Βαγγελάκος, Βλέτσης, Γαβρής, Γανωτής, Γεργωλάς, Γερομιχαλός, Γεροστέργιος, Γκάρας, Γκοθώνας, Γκόρης, Γκριμούρας, Δάμπλιας, Δήμος, Ζιώγας, Καλαμάρας, Καλιαμπός, Κανούλας, Καραλής, Καραμανώλας, Καρκαφίρης, Καψάλης, Κοκράνης, Κορκόβιλος, Κοτσιβός, Κουκουλιάρας, Κουκουσάς, Κουμουρτζής, Μάνος, Μαρνέλας, Μελιόπουλος, Μερίκος, Μητός, Μητσιάνης, Μήτσιος, Μιχαλός,  Μπιλιάγκας, Μπόσκος, Νικολός, Οικονομίδης, Οικονόμος, Οικονόμου, Παπαγεωργίου, Παπαζιώγας, Παπαοικονόμου, Παπασακελλαρίου, Παραμύθας, Πινακάς, Πλεξίδας, Πολυχρός, Σακελλάρης, Σακελλαρίου, Σαούλιας, Σκρέτας, Στύλος, Συντριβάνης, Τράντας, Τσιαπάρης, Τσινιάνης, Τσιομάνης, Φατέκας, Χασιώτης, Χριστινόπουλος, Χρυσικός.
β. Επώνυμα που ο χρόνος τα έθεσε σε αφάνεια:

Βαϊνάς, Γιαβάνος, Γιαννιός, Γκαγκανάσης, Γκέκας, Γκουντιλιάς, Γκρίνιας, Δούκας. Καραγιάννης, Καραγιαννίδης, Καρουφλάς, Κατσικόγιαννος, Κυπαρίσης, Κυρίτσης, Μαγκαντάσης, Μελιγκόπουλος, Μιχαηλίδης, Μπασιάλας, Μπέντης, Μπουκουβάλα, Παπακυριάκου, Πατσιός, Πρίντζης, Τσιόκας, Φαντάρας. 


                                        Η Κάτω Σκοτίνα (λαρωμένη). Η φωτογραφία 
                                        είναι πρόσφατη, βγαλμένη από τα "Μνημόρια".