Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Δοξασίες: ΣΚΟΤΙΝΑ-«ιλιάτσια» (γ)

"Γιαννούλς" Δάμπλιας με τρεις τέχνες:

α) χαλκιάς (σιδηράς)

β) οργανοπαίχτης (βιολί)

γ) ράφτης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ (συνέχεια από προηγούμενο)


1. Περί ρούχα γυναικός:

Όταν δεν σταματήσει το αίμα γυναικός, κάψε το λαφοκέρατο να γίνει σκόνη, την οποίαν ανακατεύομε με καλόν κρασί. Δίνομε εις την γυναίκα να πίει το πρωί και το βράδυ. Το αίμα σταματάει.

2. Εις σπληνιάρην:

Όταν έχεις σπλήναν, βράζε την φλούδα του μέλιου με κρασί και πίνε το.  Εάν είναι το πρήζμα απάνω εις την σπλήναν, κοπάνισον ρίζαν της ατζικνίδας με καλόν κρασί άσπρον και βάνε το έξω εις το πρήζμα και ιατρεύεται.

3. Τι χρήζει το δενδρολίβανον:

Βράσε τα άνθη του δενδρολιβάνου με το νερόν. Κόψε τα ξύλα του δενδρολιβάνου, καύσετα, κάνετα σκόνην και τρίβε τα οδόντια με ένα λινό πανί δια να ασπρήσουν και περνά τους πάσα ασθένεια.

4. Όταν η μύτη ματώνει:

Διά να σταματήσει αίμα οπού τρέχει από την μύτην και το στόμα: Καύσε αυγόφυλλα, βάλε τα εις ολίγον ξύδι αψύ και τότε τρίψε τα να γίνουν σκόνη και από ταύτην φύσα με μασούρι εις το ορθούνι όπου τρέχει το αίμα. Το αίμα τότε στέκεται.

5. Εις δάγκωμα όφεως:

Εις δάγκωμα όφεως ή άλλου φαρμακερού ζώου: Κοπάνισον το δέρμα του όφεως με σπλήναν χοίρου και βάλε το εις την πληγήν.

'Ετερον: Ανακάτωσε με άλας κρόκον αυγού και βάνε το εις το δάγκαζμα.

6. Τα μούρα:

Ο ζωμός της φλούδας και των φύλλων καταπραΰνει τον πόνον των οδόντων. Να πλύνεις μετ' εκείνο το στόμα σου.

7. Τα κολοκυθόφυλλα:

    Ωφελεί ο ζωμός εις τον πόνον των αυτιών. 'Ετερον: Να τρίψεις με τα φύλλα της κολοκυνθιάς το άλογον και δεν καθίζουν οι μυίγες.

8. Το πράσον:

Το πράσον είναι βλαβερόν και δεν πρέπει να τρώγει τινάς. Μόνον τα φύλλα του ωφελούσι εις τας εξοχάδας. Είναι αντιφάρμακον, έτι δε αφανίζει και την μέθην, ήγουν, όταν μεθύσεις και να φας πράσα, ξεμυθάς ογλήγορα.

9. To κρεμμύδι:

Το κρεμμύδι είναι θερμόν και ανοίγει τας εξοχάδας. Αυξάνει το σπέρμα και παρακινά εις την πορνείαν και δίδει ύπνον βαρύν. Αμή βλάπτει τα ομάτια όταν το τρώγεις ωμόν. Άμα ξεθυμάνει αμέ τρώγε  ολίγον.

10. To μάραθον:

Το μάραθον καθαρίζει τα νεφρά και δίδει πολλήν ωφέλειαν εις τα εντόσθια, αμή περισσότερον ωφελεί το φως των ομμάτων. Όσοι έχουν ασθένειαν εις τους οφθαλμούς, ας κοπανίζουν την ρίζαν του, να την πλύνουν πρώτον καλά, όταν έχουν μικράν σκότισιν, ώσπερ να ειπούμε ορνιθοτύφλωμα.

11. Για την πούντα ή τον πλευρίτην.

Δια να έχεις ιατρεία εις τον πλευρίτην ή πούντα, σκάψε ένα κυδόνι, Βάλε το εις στάκτην πυρουμένην να ψηθεί καλά, και τότε, αφού χλιαρίσει καμπόσον,  το φάγει ο πλευριτωμένος και γλιτώσει την ζωήν του με την θείαν βοήθειαν. ,


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου