Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

τουρκοκρατία: υποδοχή του δεσπότη


 
«Κύριε, επίσκεψε την άμπελον ταύτην»

Επί τουρκοκρατίας (γύρω στο 1910)  ο αείμνηστος μητροπολίτης Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας (1867-1934) επισκέπτεται την Άνω Σκοτίνα του Κάτω Ολύμπου. Ο μακαρίτης Στέργιος Μ. Γερομιχαλός (1897-1987) -γνωστός στο χωριό ως «ι Στέργιους τς Λένους»- θυμάται την υποδοχή που ο κόσμος επεφύλαξε στον δεσπότη. Η συνέντευξη που μου δόθηκε το καλοκαίρι του1984 είναι κατατοπιστική.

 

ΤΟΠΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ: «Ήταν Τουρκία. Ιτότι που ήρθι ι δισπότς ι Βαρδάκας στου χουριό, μας έμασι ι δάσκαλους ι Δημήτριους Τουμαράς κι μας κατέβασι στου Μάρμαρου. Πιρίμινάμι. Ήρθι. Ήταν καβάλα στου άλουγό τ', του ιππικού άλουγου. Μόλις ήρθι, αρχίντζαμι ιμείς κι ψάλαμι του "πουλυχρόνιου". Αυτός απού καβάλα χιριτούσι κι μας ευλουγούσι. Ύστιρα βγήκι στου χουριό (Άνω Σκοτίνα). Κατέλυσι στου σπίτ' τς Τσιτσίλους. Κάθισι δυο, τρεις μέρις κι ήρθι Κυριακή. Μπρουστά ιππουκόμους μι ντ βαλίτσα. Μέσα ζ ντ βαλίτσα είχι τ' στουλή. Κατέφκι στου νάρθηκα κι ντύθκι καλά. Πιρνάει μέσα κι κάμ' του σταυρό μπρουστά ζ Μπαναγία. Κι ταίριασι να είνι η ώρα που ψάλν "ανοίξω το στόμα μου".
Ικεί να ήσαν ν' ακού'ις: ι παππούς ι Παραμύθας ήταν μουσικός. Ι δάσκαλους ι Μπλέτσιους είπι άλλου τρουπάριου κι ι δισπότς έσκουξι του τρουπάριου "ουκ ελάτρευσαν". Ωραία τα τρουπάρια. Διξιός ψάλτς ήταν ι αναγνώστς ι Παραμύθας Αθανάσιους, πατέρας απού του Γιάν' του Μπαραμύθα. Αριστιρός ήταν ι Γιάντζ ι Μπουκουβάλας. Του γκιρό που ήταν να πουν τουν Απόστουλου, είπι ι δισπότς "Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην". Κοιτούσι προς τα πάν'. Ι μακαρίτς ι Νάσιους ι Καραμπίνας μουρμούρσι· "αυτός συνδέιτι μι του Θιό τώρα". Ν' ώρα που ξηγούσι του Εαυγγέλιου, ι αριστιρός ψάλτς γέλασι. Τουν άκουσι αυτός, αλλά δε ντουν είδι.  Συνέχισι του λόγου ύστιρα.
     Παπάς ήταν ι μακαρίτς ι παπά-Θανά'ης Οικονόμους κι ι παπά Χρή στους Σακιλλάρης. Ιμείς, τα πιδιά του σχολείου, κανουναρχούσαμι. Τραβούσαμι ίσουν. Ήμαν ιγώ, ι παπά Γιάντζ (τότε λαϊκός) Μπιλιάγκας), ι δάσκαλους ι Μπλέτσιους, ι μακαρίτς Θανά'ης ι Γκαλιαμπός. Σ' ν' αριστιρή μπάντα ήταν άλλα πιδιά. Ικεί που μιλούσι, βάρσι δόγματα για τα βακούφκα:
     -Όποιους ζαπώσ' βακούφκα χουράφια ή μπαξέδια, ιγώ πρώτους θα πάου να βγάλου του πρώτου του παλούκ'.
     Του 'πι, μα δε ντο 'κανι...»

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ: Ήταν περίοδος τουρκοκρατίας. Την εποχή που μας επισκέφτηκε στην Άνω Σκοτίνα ο δεσπότης Παρθένιος Βαρδάκας, ο δάσκαλός μας Δημήτριος Τομαράς μας συγκέντρωσε και μας κατέβασε στο κάτω μέρος του χωριού, στην τοποθεσία "Μάρμαρος". Εκεί περιμέναμε κόσμος και παιδιά ώσπου να 'ρθεί. Κάποτε ήρθε καβάλα στο άλογό του. Μα τι άλογο: Του ιππικού. Μόλις έφτασε, εμείς αρχίσαμε να ψάλουμε το "πολυχρόνιο". Εκείνος πάνω από το άλογο χαιρετούσε και μας ευλογούσε. Μετά ανηφόρησε προς το χωριό, την Άνω Σκοτίνα και κατέλυσε στο σπίτι της Τσιτσίλως (*). Κάθισε δυο-τρεις μέρες, ώσπου ξημέρωσε η Κυριακή. Μπροστά ο ιπποκόμος που κρατούσε τη βαλίτσα. Μέσα στη βαλίτσα είχε την αρχιερατική στολή. Κατεβαίνει ο δεσπότης μπροστά στο νάρθηκα και ντύνεται καλά. Περνάει μέσα στο ναό και κάμει το σημείο του σταυρού μπροστά στον ειδικό χώρο της Παναγίας. Και ταίριασε, στην ώρα που ψάλλεται η καταβασία "ανοίξω το στόμα μου" (συνήθως ψάλλονται από τον αρχιερέα).
Εκεί να ήσουνα να ακούσεις! Ο παππούς ο Παραμύθας ήξερε μουσικά. Ο δάσκαλος ο Βλέτσης έψαλε άλλο τροπάριο και στη συνέχεια ο δεσπότης έψαλε δυνατά την καταβασία "ουκ ελάτρευσαν". Πολύ καλά τροπάρια. Δεξιός ψάλτης ήταν ο αναγνώστης Παραμύθας Αθανάσιος, πατέρας του Γιάννη Παραμύθα. Αριστερός ο Γιάννης Μπουκουβάλας. Τη στιγμή που κόντευε να πουν τον "Απόστολο", ο δεσπότης έλεγε το "Κύριε, Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην" και έριχνε το βλέμμα του προς τα πάνω. Τότε ο μακαρίτης Νάσιος Καραμπίνας ψιθύρισε· "τώρα ο δεσπότης επικοινωνεί με τον Θεό". Την ώρα που ο 

δεσπότης εξηγούσε το Ευαγγέλιο, ο αριστερός ψάλτης γέλασε. Ο δεσπότης άκουσε το γέλιο, αλλά δεν έδωσε σημασία. Συνέχισε το κήρυγμα.
     Εφημέριοι ιερείς υπηρετούσαν οι: αείμνηστος παπά Θανάσης Οικονόμου και ο παπά Χρήστος Σακελλάρης. Εμείς, οι μαθητές του σχολείου κανοναρχούσαμε, κρατούσαμε ίσο. Ήμουνα εγώ, ο παπά Γιάννης Μπιλιάγκας (λαϊκός τότε), ο δάσκαλος Βλέτσης, ο μακαρίτης Αθανάσιος Καλιαμπός. Στο αριστερό αναλόγιο ήταν άλλα παιδιά. Στη διάρκεια του κηρύγματος έκαμε υπαινιγμό για τα βακούφικα: 
     Όποιος επιχειρήσει να καταπατήσει εκκλησιαστικά κτήματα ή μπαξέδες, πρώτος εγώ θα τρέξω για να βγάλω το πρώτο παλούκι.
     Το είπε, αλλά δεν το έπραξε.
----------
* Παρατσούκλι της Βασιλικής, θυγατέρας του παπά Γιάννη Παπαγεωργίου, πρώην Τσιαβέτα. Από Βασιλική έγινε Βασίλου-Τσιτσίλου. Ήταν αυτή "απόκαμνι τα μπαμπλούκια" (πρόσφορα). Σ’ αυτήν οφείλει το όνομα η συνοικία Βασίλα στην Κάτω Σκοτίνα. Ο παπά Γιάννης είχε 6 κορίτσια: Γραμματή, Ξάνα, Φωτεινή, Βασιλική, Καλλιόπα και μια στον Παντελεήμονα.
---------- 
Σημείωση 1. Στο βιβλίο του περιγραφή επισκοπικής περιφερείας Κίτρους επί τουρκοκρατίας, (σελ. 49) ο δεσπότης για τους κατοίκους της Σκοτίνας  υποστηρίζει: «πλείστοι εξ αυτών εξεπατρίσθησαν εν τη ξένη αναδειχθέντες εν τοις γράμμασι, τη βιοτεχνία και τω κερδώω Ερμή. Εν συνόλω όμως είναι φιλόπονοι, εργατικοί, φιλοπάτριδες, φιλόστοργοι οικογενειάρχαι και ευλαβείς και φιλόθρησκοι συντηρούντες τρεις ιερείς συμπατριώτες αυτών, ων ο εις εν παρηκμακυία ηλικία προ ολίγου κατέφυγεν εις την πατρίδα αυτού εκ της περιφερείας Ελασσώνος ορμηθείς. Είναι δ’ ούτοι ο παπά Αθανάσιος Πικακίδης οικονόμος, ο παπά Χρίστος Γκανάκης σακελλάριος, και ο παπά Αθανάσιος Ζιώγας».
Σημείωση 2. Μεταφέρω όπως έρχονται στη μνήμη μου όσα τόνισε ένας ομιλητής στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Γεωργίου (29.03.2014) τονίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά των προκατόχων του: «ο νέος ιεράρχης της Πιερίας να μιμηθεί τους προκατόχους του: α) στην επανάσταση τους Νικόλαο Λούση και Παρθένιο Βαρδάκα, β) στη σοφία τους Κωνσταντίνο Κοϊδάκη και Βαρνάβα Τζορτζάτο και γ) στην πραότητα τον Αγαθόνικο Φατούρο.
---------- 
ΕΙΚΟΝΕΣ


Δημήτριος Τομαράς, δάσκαλος του Στέργιου Γερομιχαλού στην Άνω Σκοτίνα επί τουρκοκρατίας. Είναι γνωστός ως εφημέριος του Χορτιάτη και θύμα της γερμανικής Κατοχής. "Εκάη εντός κλιβάνου μετά των δυο θυγατέρων του Αγγελικής και Ειρήνης την 2 Σεπτεμβρίου 1944...Ο ιερεύς ούτος εθανατώθη την ιδίαν ημέραν, καθ' ην κατεσφάγησαν εν Χορτιάτη 250 κάτοικοι του χωρίου. Οι πλείστοι τούτων εκάησαν εντός κλιβάνων..." (Κ. Α. Βοβολίνη η εκκλησία εις τον αγώνα της ελευθερίας 1453-1953, σελίδα 285).
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

ΕΜΦΥΛΙΟΣ: ένας παπάςΈνας παπάς στον Εμφύλιο
         
Τον Απρίλη του 1945 ο Απόστολος Καλιαμπός του Ιωάννη χειροτονήθηκε ιερέας (στις 7 διάκος, στις 8 παπάς) από τον αείμνηστο δεσπότη Κωνσταντίνο Κοϊδάκη. Τοποθετήθηκε στη Μόρνα Πιερίας, χωριό ανταρτοκρατούμενο, απόμακρο, σκαρφαλωμένο στην πετρώδη πλαγιά. Οι χωριανοί του απρόσιτου αυτού χωριού σφιχταγκάλιασαν τον παπά. Κι ο παπάς προσφέρθηκε ολόψυχα στην  διαποίμανση των πιστών.  
Ο ίδιος ιερέας μου δίνει συνέντευξη το 1979. Εξιστορεί τη δράση του στον Εμφύλιο. Η αφήγησή του  σημειώνεται με έντονη γραφή.

Α. ΝΗΤΡΟΠΟΛΗ

          Για σιγουριά η εκκλησιαστική επιτροπή συντάσσει πρακτικό για το διορισμό του παπά. Αναθέτουν στον ψάλτη Κωνσταντίνο Παπανώτα να στείλει επιστολή στη Μητρόπολη. Ο Παπανώτας ήξερε γράμματα και ήταν ο «παντός καιρού» άνθρωπος.

ΙΔΙΩΜΑ:  Εντέλει, απ' λές, κάν' του πρακτικό. Κάν' κι ι Παπανώτας μια επιστουλή στο Σεβασμιώτατο:

          " Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κίτρους,
          κ. κ. Κωνσταντίνον Κοϊδάκην.
              Παρακαλώ, όπως τον υποψήφιο να τον χειροτονήσετε. Να έχουμε την ευχή Σας.-
                                            Ο ιεροψάλτης
                                        Κωνσταντίνος Παπανώτας" (*)
                                                    (Απρίλης 1945)
         
Προκάτοχος του παπά Απόστολου ήταν ο παπά Χρήστος Τσολάκης, θύμα της γερμανικής Κατοχής και επόμενος ο παπά Δήμος Μυρωτής.
----------
* Παράλληλα ο Μέλιος Πίτσιας στο μυθιστόρημα «το τελευταίο δείπνο στη Μύρνα»  σημειώνει: «Ο Μάρκος Ζαμάνης…έφερε σε επικοινωνία το Λούκα, το δάσκαλο, τον Τόλιο Μεσσαρά και το Νότα Πρωτοψάλτη με μια Φιλική Εταιρία που ήξερε το τραγούδι: «ας έρθει ο χάρος για να δει, με ποιους έχει να κάνει»(σελίδα 373).

Β. ΥΠΟΔΟΧΗ.                                     

ΙΔΙΩΜΑ: Προυτού να φτάσουμι σ' τ' Στινούρα, έφυγι μπρουστά ι Βασταζάκους κι είπι στου γκόζμου: «Να χτυπήσουμι γκαμπάνα. Έρχιτι ι παπάς». Κι βγαίν' του χουργιό όλου όξου, η καμπάνα να χτυπάει. Νταν, νταν, νταν, νταν. Ούτι του δισπότ' έκαμαν έτσ'. Απού Γκατιρίν’ μέχρι τη βρύσ’ ήρθαμι μι του κάρου (30 χιλιόμετρα). ΄Υστιρα μας κατιβάζν ψουμί δυο πλαστά 'ικεί στη βρύσ'. Ήταν έθιμου.
          Κατέφκαν οι ανθρώπ' στου Ιργουστάσιου. ΄Ηφιραν κι τα ρούχα, τα άμφια ικεί κάτ'. Κι ύστιρα έκανάμι Παράκληση στουν άγιου Νικόλαο. Τους ευλόγησα. 

ΚΟΙΝΗ: Πριν φτάσουμε στην τοποθεσία «Στενούρα», έτρεξε πρώτος ο Βασταζάκος (έτσι λέγανε τον Γιάννη Βαστάζο) και ειδοποίησε τον κόσμο: «Χτυπάτε την καμπάνα. Έρχεται ο παπάς».Η καμπάνα βαρούσε ασταμάτητα νταν, νταν, νταν. Το χωριό όλο στο πόδι. Ούτε στο δεσπότη επεφύλασσαν τέτοια υποδοχή. Από Κατερίνη μέχρι τη βρύση της Μόρνας ήρθαμε με κάρο. Ύστερα, εκεί στη βρύση,  οι κάτοικοι μας προσφέρουν δυο καρβέλια ψωμί. Έτσι ήταν το έθιμο.   
Κατηφορίζουν οι χριστιανοί, σταματούν στη βρύση. που βρίσκεται πλάι στο εργοστάσιο ξυλείας. Φέρανε τα ρούχα, τα άμφια. Παίρνουμε την ανηφόρα, κάνουμε Παράκληση στον Άγιο Νικόλαο, τους ευλόγησα (*).
----------
* Ο Μέλιος Πίτσιας στο μυθιστόρημά του  σημειώνει: «Ήταν η εποχή που ο παπά-Χρίστος είχε μετακομίσει στον ουρανό» και την ενορία ανέλαβε ο  Μάλαμας. «Ο Μάλαμας ήταν άνθρωπος ταπεινός…Μετά από ένα μήνα, γύρισε ντυμένος παπάς…Έγινε παπάς της καρδιάς και του ελέους και αν τον συναντούσες στο δρόμο ήταν έτοιμος για το ευχέλαιο. Το ράσο του δεν είχε τσέπες, γιατί μετά τη Λειτουργία μοίραζε όλο τον άρτο, κρατώντας για τον εαυτό του μόνο την τελευταία ψίχα» (σελίδα 385).

Γ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Εκείνη την εποχή, για να σταθεί παπάς στη Μόρνα, έπρεπε να αντιπαλέψει με δυο «στρατόπεδα». Το πρώτο ήταν οι αντάρτες στο χωριό. Σε κείνο το κλίμα δεν ήξερες πώς να φερθείς. Το δεύτερο η ταξιαρχία της Κατερίνης. Και εδώ δεν ήξερες πώς να φερθείς. «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα».

1. Μέτωπο ανταρτών.
α. βασιλεία

Στιφάνουνα έναν ικεί κι είπα “ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός”. Μ' έπιασαν κι μι λέν' “τι κάντζ, παπά, τι λες;”  Τς είπα «δε λέου ν' ιπίγεια βασιλεία». (Εκεί στη Μόρνα -στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου- στεφάνωνα ένα ζευγάρι. Ήρθε η στιγμή να πω «ευλογημένη η βασιλεία του πατρός. Μερικοί αντάρτες κόβουν το Μυστήριο, με πιάνουν και μου λένε: «παπά, τι κάνεις, τι λες»; Απάντησα «Δεν εννοώ την επίγεια βασιλεία»).

β. βασανιστήρια

ΙΔΙΩΜΑ: Ήταν απουκριά. Βρέθηκα στο σπίτι του Αποστόλη του Μέλιου Πίτσια. Μιτά πήγα στουν Ηρακλή Πίτσια. Του ταχιά φτάν' ι αρχηγός. Για τς κρατούμενοι μι λέ' του πιδί τ' Αναγνώστ', ντ Γκουντή, απόχ' Μπλουχιρία. Πήγαμι απάν στ' αλώνια π' του λέν. Μι λέ' ι αρχηγός: «Σι θέλου, παπά. ΄Εμαθάμι για μια ουργάνουση «Μάη».  «Χαμπέρ' δεν έχου», λέου.
Άξαφνα να ικείνους ι  χουριανός μι του όπλου. «Συναγουνιστή, τι είνι αυτό»; «Αυτό είνι θκό μ', του παραδίνου». 
Πάν’ απ’ τ’ Αλώνια είχαν τς κρατούμενοι, τς χουριανοί. Πηγαίνου ιγώ ικεί. Τς είχαν στου σπίτ'. Στου σπίτ' τ' παπά Δήμου, του κινούργιου, στα Σίχνα π' του λεν. Πάνου ικεί μι λέν: «Θα τς πεις να παραδώσουν τα όπλα»;  «Αν έγν όπλα. Αν δεν έγν, τι να σας παραδώσν».  «Μα τι, παπά, μας λες; Κι συ μας λες έτς; Ιμείς έμαθάμι απ' νταξιαρχία, το Α2, ότι έχν όπλα».  «΄Αλλου τίπουτα έχς να τς πεις»; «Δεν έχου». 
΄Εφυγα ιγώ, ύστιρα. Πήγα στου σπίτ’. Το επαύριο ακού' κλιάματα! ΄Οτι έρξαν. Τρεις τς σκότουσαν. Τς εκτέλεσαν. Αυτό γίνουνταν γκαθαρή Διφτέρα.

ΚΟΙΝΗ: Ήταν αποκριά του 1947. Έτυχε να παραβρεθώ στο σπίτι του Αποστόλη Πίτσια του Μέλιου. Στη συνέχεια επισκέπτομαι τον Ηρακλή Πίτσια. Την επόμενη μέρα πρωί φτάνει ο αρχηγός των ανταρτών. Όσον αφορά τους κρατούμενους με πλησιάζει το παιδί του Αναγνώστη, του Κώστα, που είναι παντρεμένος με την Πουλχερία και μου κάνει λόγο για την περιοχή «Αλώνια», όπου ήτανε το σπίτι των κρατουμένων. Ανηφορίζω την πλαγιά «Αλώνια». Εκεί με καλεί  ο αρχηγός: «Σε θέλω, παπά».Πληροφορηθήκαμε για μια οργάνωση «Μάη». «Δεν ξέρω τίποτα», του λέω.    
          Ξαφνικά παρουσιάζεται ένας χωριανός κρατώντας το όπλο. Του λέει ο αρχηγός: «Συναγωνιστή, τι είναι αυτό που κρατάς; Αυτό είναι δικό μου όπλο. Το παραδίδω».
          Πιο πάνω από τα Αλώνια είχαν έγκλειστους τους κρατουμένους, τους χωριανούς. Εγώ πηγαίνω εκεί. Τους είχαν κλεισμένους στο σπίτι. Ήταν ένα καινούριο σπίτι του παπά Δήμου. Η τοποθεσία εκεί λέγεται «Σίχνα». Οι αντάρτες με πλησιάζουν και μου λένε: «παπά, θα τους πεις να παραδώσουν τα όπλα»; «Αν έχουν όπλα. Αν δεν έχουν τι να σας παραδώσουν»; «Μα, τι μας λες, παπά! Και συ μας συμπεριφέρεσαι έταιο; Εμείς πληροφορηθήκαμε από την ταξιαρχία, από το Α2, ότι έχουν όπλα. Έχεις άλλο τίποτα να τους πεις»; «Όχι, δεν έχω».
          Τελικά εγώ έφυγα, απελευθερώθηκα. Πήγα στο σπίτι. Την επόμενη μέρα ακούμε κλάματα, πυροβολισμούς. Σκότωσαν τρεις. Τους εκτέλεσαν.
          Αυτά συνέβησαν την Καθαρή Δευτέρα του 1947 (*).  
----------
* Η Ελένη Βαστάζου σε συνέντευξη του 1999 ονοματίζει (όσους θυμάται) κρατουμένους: Γιάνννης Βαστάζος, Νίκος Σκούμπας, Νίκος Παπανικολάου, Στέργιος Παπανικολάου, Κώτσιος Παπανικολάου,  Δανιήλ Παπανικολάου, Ηρακλής Πίτσιας,  Τόλιος Πίτσιας, Βαγγέλης Πίτσιας, Μέλιος Πίτσιας, πατέρας του Τόλιου κ. ά.  Ο Μέλιος Πίτσιας στο μυθιστόρημα που προαναφέρθηκε υπογραμμίζει: «Θα είναι Τρίτη, τους είπε ο προφήτης, είκοσι εννιά του μηνός, μια μέρα «κεκλεισμένων των ουρανών» και τότε θα πρέπει να σκεπάσετε τους καθρέφτες με μαύρα πανιά!» (σελίδα 388). «Οι ίδιοι άγνωστοι άντρες περνούσαν στα σοκάκια της Μύρνας…,έσερναν το Μεσσαρά μαζί με τους μαθητές του Δανιήλ και Ηρακλή…πήγαιναν να τους δικάσουν με δεμένα τα χέρια…ο Πιλάτος…δίσταζε, αλλά τελικά έβαλε την υπογραφή του και τους παρέδωσε στο θάνατο»…». «καβάλα πήγε ο Χάροντας το Μεσσαρά στον Άδη» (σελίδα 390-398).

2. Μέτωπο ταξιαρχίας

ΙΔΙΩΜΑ: Εντέλει, κατέβηνα κάτ' ιγώ για να ψουνίσου. Μ' έδουναν παράδις: «Ιμένα θα μι πάρς ένα κουνιάκ', ιμένα θα μι πάρς μακαρόνια ένα πάκου, θα μας πάρς κι μι ουκά ρύζ', ξέρου 'γώ, θα μας πάρς κι δυό, τρία μπακέτα τσιγάρα».  Αυτά για να τα πάρς έπριπι να πιρά 'ις απ' νταξιαρχία. Ζ' νταξιαρχία ήταν τότι ι Νταλακυρίδης, μι τουν άλλου του Μπιρδίκ'. Ήταν λουχαγός η Πιρδίκς. Τς ταξιαρχίας τς Κατιρίντζ. ΄Ερχουμαν να ψουνίσου ιγώ δικά μ' πράματα κι έπιρνα κι για του γκόζμου.  Τα γραφεία της Ταξιαρχίας ήταν ζ μπλατέα.   Τώρα είνι μέγαρα. Αυτού που έχ' του συμβολαιογραφείο ο Δοϊτσίδης. 
-Αυτά για πού τα πάς, μι λέν. 
-Για του σπίτ' . 
Ι Νταλακυρίδης μι λέ':
-Τι θα τα κάμς, μήπους θα κάμς μπακαλίκ' ισύ;  
Μι παίρ' ξιχουριστά ι Πιρδίκς κι μι λέ: «Τώρα, παπά, δε μι λες. Πού τα έγν τα νουσουκουμεία αυτοί»;
-Μι μι λες τέτοια. Διότι ιγώ είμι ιερεύς. ΄Ολ' αυτά που λέτι τώρα ιδώ, θα φτάσν στ' αυτιά. . .
 
ΚΟΙΝΗ: Εντωμεταξύ εγώ κατέβαινα πότε-πότε στην αγορά της Κατερίνης για ψώνια. Οι ενορίτες μού δίνανε χρήματα με εντολές: «εμένα θα μου φέρεις ένα κουνιάκι, για μένα θα αγοράσεις ένα πάκο μακαρόνια, θα μας φέρεις και μια οκά ρύζι, ξέρω εγώ, και θα μας φέρεις και δυο-τρία πακέτα τσιγάρα». Όλα αυτά για να τα κουβαλήσεις, έπρεπε πρώτα να τα περάσεις από την ταξιαρχία προς έλεγχο. Ευτυχώς που στην ταξιαρχία, τότε, υπηρετούσαν γνωστά πρόσωπα, όπως λ.χ. ο Δαλακιουρίδης μαζί με τον άλλο, τον Περδίκη. Ο Περδίκης υπηρετούσε ως αξιωματικός στην ταξιαρχία Κατερίνης. Εγώ ερχόμουνα στην Κατερίνη για δικά μου ψώνια, αλλά ψώνιζα και για τον κόσμο. Τα γραφεία της ταξιαρχίας στεγάζονταν στην πλατεία της πόλης. Τώρα έχουν υψωθεί μέγαρα. Ακριβώς στο μέγαρο που έχει το συμβολαιογραφείο ο Διατσίδης.
          -Αυτά τα ψώνια για πού προορίζονται; Μου λένε.
          -Για το σπίτι μου.
          Πετιέται ο Δαλακιουρίδης και μου λέει:
          -Τι θα τα κάνεις τόσα πολλά; Μήπως σκοπεύεις να ανοίξεις μπακάλικο; (*).
          (Υπόψη ότι  ο ιερέας είχε γεμάτους τροβάδες με ψώνια και φάρμακα).
          Ο λοχαγός Περδίκης με παραμερίζει, με τραβάει ξεχωριστά στην άκρη και μου λέει:
          -Παπά, τώρα κατάλαβα. Δε μου λες, σε παρακαλώ, σε ποιο σημείο έχουν τα νοσοκομεία οι αντάρτες;
          -Μη ζητάς τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Με τέτοια ζητήματα δεν ασχολούμαι. Γιατί εγώ είμαι ιερέας. Και να ξέρεις, πως, όλα αυτά που λέγονται τώρα εδώ, θα φτάσουν στ’ αφτιά…
----------
* «Ο Τάκης Δαλακουρής…ήξερε τόσα πολλά, ώστε δεν υπήρχε φυσικό φαινόμενο που να μην μπορεί να το ερμηνεύσει» (Μέλιος Πίτσιας στο ως άνω μυθιστόρημα σελ. 344).

3. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ:

Αναγνώστης: Πρόκειται για τον Γκουντή (Κώστα) Μυρωτή. Η επωνυμία «Αναγνώστης» οφείλεται στο ότι ο παππούς Μυρωτής είχε χειροθετηθεί από το δεσπότη ως ψάλτης, αναγνώστης.
Βρύση «απού πέρα». Βρίσκεται στην από πέρα πλευρά του χωριού, όπου και το εργοστάσιο ξυλείας Σκοτεινών. Φυσικό όριο ανάμεσα στο χωριό και εργοστάσιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Πιερίας που το λένε Μαυρονέρι. Από τη βρύση αυτή οι κάτοικοι με τις «φτσέλες» κουβαλούσαν νερό.
Στενούρα: Τοπωνύμιο-στενωπός πιο πάνω από το την τοποθεσία «Είκοσι). Το βραχώδες έδαφος συγκλίνει έτσι ώστε να σχηματίζεται στενό. Φυσικό σύνορο μεταξύ του ανήλιου στα δυτικά (εξ ου και Σκοτεινά) και του προσήλιου ανατολικά (εξ ου και το χωριό Φωτεινά). 
---------- 
ΕΙΚΟΝΕΣ
 

Κωνσταντίνος Κοϊδάκης (1876-1954), Μητροπολίτης
Κίτρους. Χειροτόνησε τον Απόστολο Καλιαμπό:
σε διάκο στις 7 Απρίλη 1945 στη Θεία Ανάληψη
Κατερίνης, σε πρεσβύτερο στις 8 Απρίλη (την ίδια 
χρονιά) στον Άγιο Νικόλαο Λιτοχώρου.
" Έτερον θύμα της γερμανικής θηριωδίας ήτο ο ιερεύς
Χρήστος Τσολάκης, εφημέριος Αγίου Νικολάου Σκοτεινών.
Ούτος εξετελέσθη την 9 Δεκεμβρίου 1943 προ της οικίας 
του, εις την οποίαν κατόπιν οι Γερμανοί έθεσαν πυρ. 
Την στιγμήν καθ' ην εξετελέσθη εκράτει εις χείρας του
τον Τίμιον Σταυρόν" (Κ. Α. Βοβολίνη, η εκκλησία εις τον 
αγώνα της ελευθερίας).